Ideablog

Az adatból tudjuk: az IDEA Intézet szakértőinek blogja a politikai és társadalmi trendekről

Választások

A háború az új rezsicsökkentés?

A közvélemény jelentős részét meglepte, hogy a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányának fő témája a 2022-es választásokhoz hasonlóan most is a háború, a háborús fenyegetettség lett. Az elmúlt hónapok gazdasági és belpolitikai történései fényében úgy tűnhet, a kormánypártok rutinszerűen, rugalmatlanul jelölték ki a vezető témájukat, hiszen a háborús fenyegetettség kérdése most sokkal kevésbé szerepel a nyilvános közbeszéd napirendjén. 

Azonban ha mélyebben elemezzük a magyar társadalom, különösen pedig a Fidesz-KDNP szavazók orosz-ukrán háborúval kapcsolatos attitűdjeinek alakulását, jól látható hogy a kormánypártok kampánystratégái valószínűleg nagyon is releváns okokból, tervszerűen döntöttek a téma mellett: mindenekelőtt a saját tábor aktivizálását tarthatták szem előtt egy olyan ügy mentén, amelynek narratívája vissza is vezethető a bejáratott „szuverenitás” történetmesélésre.

Nem az EU-s trendeket mutatjuk

Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után az Orbán-kormány lépései és kommunikációs megnyilvánulásai viszonylag hamar elkezdtek felvenni olyan mintázatokat, amelyek különutas felfogást jelentettek a mainstream euro-atlanti, szövetségi álláspontokhoz képest, sokak szerint pedig egyenesen “oroszpártiak” voltak.

Az azóta eltelt két évben az Orbán-kormány különutas karaktervonásai nem igazán változtak, inkább tovább erősödtek. Bár az egyes uniós tagországok társadalmai között jelentős különbségek lehetnek, a közvéleménykutatások adatai alapján az EU népességének többsége inkább Ukrajna mellett állt a konfliktus kezdetekor és napjainkban is, és támogatja az EU háborúval kapcsolatos politikáját. 

Azonban az IDEA Intézet saját, 2022 és 2024 között végzett adatfelvételei és több nemzetközi kutatás szerint is a magyar társadalom az EU átlagánál eleve megosztottabb volt a háború felelősségével kapcsolatban, és az átlagnál elutasítóbb Ukrajnával szemben, ez pedig azóta sem változott. A helyzetet jól illusztrálja, hogy 2024 márciusában csak a felnőtt népesség 30 százaléka értett egyet azzal, hogy az EU megkezdte Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat, miközben 50 százalékuk élesen elutasította ezt. 

Ennek oka, hogy a FIDESZ-KDNP szavazók véleménye gyökeresen eltérő a társadalom nem kormánypárti részeitől. A Fidesz-KDNP szavazóknak jelenleg 95 százaléka nem ért egyet a csatlakozási tárgyalások megkezdésével, miközben az ellenzéki pártok szavazóinak kétharmada, de még a bizonytalanoknak is majdnem egyharmada támogatta.

A csatlakozási tárgyalások elutasítottságának nem csak biztonságpolitikai, hanem gazdasági okai vannak, a Fidesz-KDNP szavazók közül jelenleg többen (86%) aggódnak amiatt, hogy az olcsó ukrán gabona és az olcsó munkavállalók fenyegetettséget jelentenek Magyarországnak. A kormánypárti szavazók nem támogatják az EU és országainak aktuális lépéseit sem, egyáltalán nem gondolják, hogy szankciókat kéne bevezetni Oroszország ellen, vagy fegyverekkel kéne támogatni Ukrajnát.

Atl Hab Cikk 2.abra

Volt mire építeni

A magyar lakosság Ukrajnával, Oroszországgal, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos gondolkodásmódját meghatározta a Fidesz-KDNP álláspontok erőteljes és folyamatos kommunikációja, de az is egyértelműnek látszik, hogy a kormányzati kommunikáció alapvető üzeneteinek befogadására racionális, vagy irracionális megfontolások alapján  a felnőtt népesség jelentős része már a háború előtt is, eleve nyitott volt. 

A magyar társadalom eredendően megosztott volt a háborúban résztvevő felek megítélésével kapcsolatban, már a 2022. február 24-i orosz inváziót megelőző években is egyre bizalmatlanabbá vált a nemzetközi környezet irányában, mind a szövetségi rendszereket, mind a nagyhatalmakat illetően. Emellett, bár 2018 és 2022 között jelentősen romlott az oroszok megítélése, de értékelésük lényegében nem különbözött Ukrajnáétól, és ezzel együtt az USA megítélése is meredeken visszaesett.

Ez a trend nem változott, az IDEA Intézet adatai alapján 2023 szeptemberében a magyar felnőtt népesség tagjainak 58 százaléka úgy látta, Magyarország értékei és érdekei nem esnek egybe Ukrajnáéval, miközben csak 15 százalékuk gondolta ennek ellenkezőjét. A kormánypárti szimpatizánsok véleménye ebben az esetben is jelentősen különbözött az ellenzéki szimpatizánsokétól, és jól láthatóan, a két oldal teljesen más érvelés mentén gondolkodik.

Atl Hab Cikk 3.abra

A háború előrehaladtával a Fidesz leuralja a narratívát

A vélemények alakulását nem csak a magyar kormány kommunikációja határozta meg, a háború konkrét eseményei, az ezekkel kapcsolatos információk is jelentős mértékű hatást gyakoroltak. A sikeresnek mondható ukrán ellentámadások után 2022 nyarára az IDEA Intézet mérései szerint a magyar társadalom fele elégedetlen lett az Orbán-kormány háborús politikájával, és év végére már a felnőtt népesség 57 százaléka gondolta azt, hogy az Orbán-kormánynak keményebben kellene fellépnie Oroszországgal, szemben a korábbi 35 százalékkal. A magyar társadalom eleinte erőteljesen megosztott volt a kormány „pártatlan”, harmadikutas háborús politikájával kapcsolatban, 2022 utolsó negyedévére viszont már kétharmados többséget alkottak azok, akik szerint harmadik út nem létezik, Magyarországnak választania kell.

2022 végére tehát a magyar társadalom szűk többsége, eltérő mértékben ugyan, de egyértelműen szembekerült az Orbán-kormány háborúval kapcsolatos narratívájával. Az ellenzéki pártok viszont nem igazán voltak képesek konkrét és határozott, a kormányzati üzenetekkel szembehelyezkedő politikai kommunikációt folytatni a témában. Eközben a kormány országos plakátkampányokkal, vagy a nemzeti konzultációval, valamint a kormánypárti médiumok abszolút fölényével folyamatosan képes volt hangsúlyozni a saját üzenetét, és nem is csupán a Fidesz-KDNP hívei felé. Ennek eredményeképp 2023-ra az orosz-ukrán háborúban stabil viszonyítási pont lett a Fidesz narratívája a magyar politikai nyilvánosságban. A magyar társadalom ugyan sok mindenben nem értett egyet a kormány háborús álláspontjával, de nem is fogta azt fel tragikusan, inkább lényegében hozzászokott. 

Időközben az erőviszonyok is megváltoztak a fronton: az amerikai támogatások hosszú időre elakadtak, az oroszok kezdeményező pozícióba kerültek és lassan, de fokozatosan előrenyomultak. Ezzel összhangban, folyamatosan nőtt a magyar felnőtt népességben azok aránya, akik szerint inkább a nyugati felet (a NATO-t, az EU-t, vagy Ukrajnát) terheli nagyobb felelősség a háború kitörésével és/vagy a békekötés elmaradásával kapcsolatban. 

Ebben az esetben is látható, hogy elsősorban a Fidesz-KDNP szavazók azok, akikhez az átlagnál sokkal közelebb áll az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban főleg a “nyugatot” hibáztató narratíva (91%), és a kormány háborús üzeneteivel kapcsolatos kampány főleg a kormánypárti szavazóknak szólt, legalábbis elsősorban közöttük volt hatásos, a társadalom más rétegeiben a „nyugatot” hibáztató vélemények hányada ingadozott ugyan, de lényegében nem változott.

Atl Hab Cikk 4.abra

A Nyugat kritikája mint identitásképző erő

A nyugatot hibáztató narratíva térnyerésének története is jól illusztrálja, ahogy fő törésvonalként tovább mélyül a kormánypárti és ellenzéki szavazók között a nagyhatalmak megítélésének ellentéte, melyet az Orbán-kormány kommunikációja idővel tovább erősített.

Ukrajna 2022-es inváziója után a népesség egyharmada még meglehetősen bizonytalan volt a háborúval kapcsolatos felelősség kérdésének megítélésében. Ekkor a magyar felnőttek egynegyede okolta a háború kitöréséért Oroszországot, ezt a véleményt lényegében ugyanannyian vallották, mint amennyien azt, hogy a NATO vagy az USA okolható a háborús konfliktusért. A Fidesz-KDNP szavazók véleménye már ekkor eltért a többségtől, körükben az Oroszországot felelősnek tartók aránya elenyésző volt, miközben a Fidesz-KDNP szavazók fele a nyugati hatalmakat okolta a béke elmaradásáért.

A háború első évében fokozatosan csökkent a bizonytalanság, a vélemények sokkal jobban polarizálódtak, egyúttal át is alakultak. A kormányzat erőteljes kommunikációs hatékonyságát mutatja, hogy kormánypárti szavazók körében 2023 tavaszára hatszorosára növekedett a béke elmaradásáért az EU-t okolók aránya, a háború kitöréséért pedig leggyakrabban magát Ukrajnát hibáztatták. Az ellenzéki szavazók és a bizonytalanok túlnyomó többségének véleménye viszont másik irányba mozdult, egyértelműen Oroszország felelősségét tartották a legnagyobbnak.

A 2023 tavaszát követő időszakban a kormányzat kommunikációja egyre erőteljesebben és gyakrabban tartalmazott olyan elemeket, amelyek a NATO háborúval kapcsolatos politikáját és döntéseit kritizálták. Ennek is köszönhetően 2023 során megszilárdult az a máig tartó megosztottság, amely szerint a lakosság 40 százaléka már a NATO-t vagy az USA-t okolja a békekötés elmaradásáért, és körülbelül ugyanennyien hangsúlyozzák Oroszország felelősségét. A Fidesz-KDNP szavazók véleménye konstansan eltér a társadalom nem kormánypárti szavazó részeitől, sokkal többen tartják felelősnek a béke elmaradásáért az USA-t, vagy a NATO-t (80%), mint Oroszországot (7%).

Atl Hab Cikk 5.abra

A háború lett az új rezsicsökkentés

Az adatok tükrében jól látható, hogy a FIDESZ-KDNP a háborús kommunikációt a szavazótáborának már a háború kitörésének pillanatában is érzékelhető, a „nyugati” mainstream véleményekkel szembenálló nézetekre építette, és erre alapozva üzenetei sikeresen kísérelhették meg a felnőtt népesség háborús gondolkodásának alakítását.

Bár az Orbán-kormány unión belül különutasnak számító Ukrajna-politikája, és az ezzel kapcsolatos retorikája nem maradt visszhang nélkül a magyar társadalomban, erős a megosztottság ennek megítélésében. A háborús felelősséggel kapcsolatos nézetek mára ugyanolyan identitásképző erőt képviselnek a kormánypárti szavazók számára, mint ahogyan korábban az ún. rezsicsökkentéshez kapcsolható attitűdökről volt ez elmondható: a „fideszesek” háborúellenesek, a háború kitöréséért és elhúzódásáért nyugati intézményeket okolják,  az ellenzéki szavazók, illetve szinte mindenki, aki nem „fideszes” pedig háborúpárti. 

Különbséget jelent, hogy a rezsicsökkentés témájához képest a háborús felelősség megítélésének kérdésében a kormányzati kommunikációnak jóval kevésbé kellett felépítenie a saját narratíváját. Egyszerűen csak rá kellett csatlakoznia a kormánypárti szavazók jelentős részét már a háború előtt is jellemző Ukrajna-, NATO és EU ellenességre, a jól érzékelhető „nyugattal” kapcsolatos szkepszisre.  

A háborús kampány örökzöld jellegét segíti az is, hogy az Orbán-kormány különutas álláspontjának támogatottsága nem független a háború konkrét eseményeitől sem. A tavalyi év során az ukrán támadó harci cselekmények kudarcai, majd az amerikai támogatásokkal kapcsolatos bizonytalanságok, és ezek propagandisztikus kommunikációjának köszönhetően megnőtt a „nyugat” háborús politikájával élesen kritikusak aránya a Fidesz-KDNP szavazótáborában.  

Mindeközben a háborúhoz kapcsolódó aggodalmak továbbra is jelen vannak, és bár kissé csökkentek a teljes lakosság körében, 2023-ban az átlagnál másfélszer annyi Fidesz-KDNP szavazó aggódott a háború megélhetésre és az energiaköltségekre gyakorolt hatásai miatt. Ebből is látható, hogy 2023-ra a rezsikommunikáció sikeresen összefonódott a háborús kampánnyal a kormánypárti szavazók gondolkodásában, eredményesen erősítve egymást.

A háború, mint fő kampánytéma tehát továbbra is könnyen mozgósító, és identitásképzőként fontos szavazótábor-erősítő elem a FIDESZ-KDNP számára, amellyel így a választási kampány során jó eséllyel sikeresen aktivizálhatja szavazóit.

Molnár Péter Sütő Anna

Források:(1) IDEA Intézet, országosan reprezentatív, online kérdőíves felmérései (N=1500) 2022.07, 2023.03, 2023.08, 2023.09., 2024.02.(2) Libby Berry Year in Review: 2023 in Public Opinion IN: https://globalaffairs.org/, 2023.12.(3) Standard Eurobarometer 100 – Autumn 2023 IN: https://europa.eu, 2023.12.)(4) Median: Ugyanolyan rossz véleménnyel vannak a magyarok Ukrajnáról, mint Oroszországról – IN. 444.hu, 2022.05.(5)  Moira Fagan, Jacob Poushter, Sneha Gubbala: Pew Research: Large Shares See Russia and Putin in Negative Light, While Views of Zelenskyy More Mixed IN. www.pewresearch.org, 2023.07.

Megosztás